Spracovanie osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svoj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):

Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Názov firmy
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo

Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť Eden Haus s.r.o., Bratislavská 7900, Piešťany 921 01, IČO: 36 262 382. Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou Eden Haus s.r.o. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 3 mesiacov od dňa vyplnenia kontaktného formulára. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: info@edenhaus.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.