HS centrum Piešťany

Drevená konštrukcia, ktorá slúži ako sklad pre tenisové ihriská s garážovými dverami z jednej strany.

V Piešťanoch sme realizovali drevenú konštrukciu – sklad pre tenisové ihriská. Sklad je dostatočne veľký pre všetky športové pomôcky, zároveň majú doň prístup aj autá a technické stroje, pretože má z jednej strany namontované garážové dvere.

Konštrukciu tvoria stĺpy, trámy, krokvy a vonkajší drevený obklad zo sibírskeho smreku. Realizovaná je z KVH a z BSH hranolov. Obklad aj konštrukcia majú v tomto prípade rôzne farby, odlíšením sa stavba zvýraznila a stala sa viac pútavou. Farby sme volili tak, aby stavba vizuálne zapadla do celého areálu tenisového centra. Stavba je nezateplená, ale celoročná, v interiéri vybavená prívodom vody. Je plne osvetlená.

1

Počet podlaží

0

Počet izieb

199

Zastavaná plocha m²

141

Úžitková plocha m²

50

Kryté závetrie m²

0

Obytná plocha m²
Celková zastavaná plocha skladu je 11,7 x 17 m, výška 4,7 m. Sklon strechy je 17°. Použili sme plechovú krytinu so stojatou drážkou, ktorá vychádza z tvaru tradičnej falcovanej krytiny. Pre zákazníka sme vizualizácie konštrukcie vypracovali vo viacerých farebných prevedeniach, aby získal lepšiu predstavu o finálnej stavbe. Vyhrala bordová verzia, ktorú môžete vidieť aj na fotkách.
Číslo miestnosti Názov miestnosti Plocha [m²]
101 Chodník 49,60
102 Garáž 22,78
103 Garáž 68,32
104 Sklad náradia 35,92
105 Sklad pomôcok 13,70
190,32m² Celkom