Hospodárska budova v Piešťanoch

Tesárska stavba, ktorú sme navrhli aj zrealizovali. Hospodárska budova pre chov zvierat – kurín.

Aj hospodárske budovy pre chov zvierat spadajú pod tesárske konštrukcie, ktoré vieme nielen navrhnúť, ale aj vyrobiť a realizovať. Podobne to bolo aj v prípade tejto budovy, kurína, stavby na hospodársky malo chov sliepok. Na tejto stavbe sme testovali aj naše CNC centrum, ktoré nám slúži na prípravu tesárskych konštrukcií ako sú altánky, pergoly či carporty. CNC strojmi režeme drevo na krovy a konštrukcie, vďaka čomu vieme materiál nachystať presne a na mieste stavby potom skracujeme čas samotnej realizácie.

Tento kurín má jednoduchú konštrukciu z prírodného, rastlého dreva. Keďže bude slúžiť na chov zvierat, ponechali sme ho bez náteru a bez chemického ošetrenia. Jeho celková zastavaná plocha tvorí 8 x 5 m, výška je 3,2 m. Strecha je v sklone 5°, použitá bola na ňu asfaltová krytina.

Priebeh stavby hospodárskej budovy pre chov zvierat

Ďalšie fotografie, zamerané najmä na detaily