Kompletná výroba a montáž nízkoenergetických drevodomov

Certifikované materiály, rakúska kvalita

Eden Haus s.r.o., zabezpečuje v rámci stavby domov kompletnú výrobu panelových dielov pre montované drevodomy, dovoz na miesto stavby a ich montáž. Domy staviame najčastejšie do fázy holodomu, na želanie a objednávku zákazníka aj do fázy domu na kľúč.

Montovaný dom nemusí byť len bungalov, hoci je to dnes preferovaný typ stavby. Drevodomy je možné postaviť aj ako dvojpodlažné, prípadne ako dvojdomy. Ich stavbu ovplyvňuje len jeden faktor – lokalita, ktorá musí umožniť prístup kamiónu s panelmi. No keď sa chce, vymyslí sa všetko.

Hrubá stavba Eden Haus

 • Vonkajšia fasáda kompletne dokončená
 • Okná, balkónové a vchodové dvere kompletne osadené
 • Vonkajšie parapety kompletne osadené
 • Strecha vrátane klampiarskych prác kompletne hotová
 • Odkvapy a zvody kompletne dokončené
 • Vnútorné a vonkajšie steny s tepelnou a zvukovou izoláciou
 • Konštrukcia strechy vrátane zateplenia
 • Inštalačná predstena pre rozvod inžinierskych sietí
Chcem hrubú stavbu

Holodom Eden Haus

 • Vonkajšia fasáda kompletne dokončená
 • Okná, balkónové a vchodové dvere kompletne osadené
 • Vonkajšie parapety kompletne osadené
 • Strecha vrátane klampiarskych prác kompletne hotová
 • Odkvapy a zvody kompletne dokončené
 • Vnútorné a vonkajšie steny s tepelnou a zvukovou izoláciou
 • Konštrukcia strechy vrátane zateplenia
 • Inštalačná predstena pre rozvod inžinierskych sietí
 • Sadrokartónová doska na všetkých vnútorných stenách
 • Schodisko (len v dvojpodlažných domoch)
 • Betónové potery
 • Sadrokartónové stropy
 • Hrubé elektroinštalácie vrátane rozvádzača
 • Rozvody vody a kanalizácie
 • Elektrické podlahové kúrenie
Chcem holodom

Stavba na kľúč Eden Haus

 • Vonkajšia fasáda kompletne dokončená
 • Okná, balkónové a vchodové dvere kompletne osadené
 • Vonkajšie parapety kompletne osadené
 • Strecha vrátane klampiarskych prác kompletne hotová
 • Odkvapy a zvody kompletne dokončené
 • Vnútorné a vonkajšie steny s tepelnou a zvukovou izoláciou
 • Konštrukcia strechy vrátane zateplenia
 • Inštalačná predstena pre rozvod inžinierskych sietí
 • Sadrokartónová doska na všetkých vnútorných stenách
 • Schodisko (len v dvojpodlažných domoch)
 • Betónové potery
 • Sadrokartónové stropy
 • Hrubé elektroinštalácie vrátane rozvádzača
 • Rozvody vody a kanalizácie
 • Elektrické podlahové kúrenie
 • Vnútorné parapety
 • Zbrúsenie a zatmelenie sadrovláknitých dosiek
 • Obklady a dlažby v kúpeľniach, WC
 • Tapety a maľby
 • Zariaďovacie predmety do sanitárnych miestností
 • Podlahové krytiny vrátane soklov
 • Vnútorné dvere vrátane obložkových zárubní
Chcem stavbu na kľúč

Takto prebieha stavba

Postavíme aj váš projekt

Staviame z panelov, ktoré si vyrábame

Drevodomy sa môžu stavať na mieste, tzv. stĺpikárskou metódou, alebo sa stena – panel pripraví v hale a dovezie sa na miesto stavby. Stavba na mieste nesie so sebou vysoké riziko nepresného merania, materiál na stavbe dlho stojí, môže čeliť zlým teplotným a poveternostným podmienkam, ktoré potom ovplyvnia jeho životnosť a kvalitu.

Panelový spôsob stavby sa začína v hale, kde sa skladba steny pripraví podľa želania zákazníka a zhotoví sa do požadovaného stupňa, fázy. V najväčšom stupni dokončenia má panel v sebe namontované okná, vchodové dvere, prípravy rozvodov na elektriku, vodu, žalúzie, kontaktné fasádne zateplenie prípadne vybrúsený a vytmelený vnútorný povrch.

Takto pripravené panely sa dovezú na stavbu za predpokladu vhodného počasia a stavba je vďaka tomu uzavretá už do 7 dní. Do domu neprší, dá sa zamknúť, môžeme si v ňom odložiť stavebný materiál aj techniku a pokračovať v dohodnutých prácach.

Riešime individuálne projekty, zákazkovú výrobu

Netlačíme ľudí do vopred pripravených projektov, riešime s nimi ich vlastné, individuálne projekty a požiadavky. Aj v rámci skladby stien robíme zákazkovú výrobu na mieru. Zákazník si môže vybrať typ výplne (vlákno, minerálnu vlnu a pod.), typ skladby steny – difúzne otvorená, difúzne uzavretá, úroveň dokončenia – opláštená jednostranne, opláštená z oboch strán, po úroveň inštalačného roštu, s vnútorným opláštením vrátane prípravy rozvodov, s oknami alebo bez, s fasádnym zatepľovacím systémom alebo bez, či s odvetrávanou fasádou.

Projekt premyslíme dopodrobna

Keďže preferujeme stavbu montovaných domov panelmi vo vysokom štádiu dokončenia, je potrebné, aby mal náš zákazník ucelené predstavy o miestnostiach, rozvodoch elektriny, situovaní odpadov. Nie je to však nič, čo by s dobrým architektom nedokázal spraviť! Vďaka dôkladnej príprave a premysleniu sa prípadné chyby vychytajú už v začiatku a časová úspornosť tohto riešenia je tou najväčšou výhodou.

Malý príklad: Ak sa rozhodnete, že okná a rozvody budete riešiť až po montáži stien – panelov, môžete sa veľmi ľahko dostať do týchto situácií:

 • Na okná budete čakať minimálne mesiac, pričom do domu vám bude pršať, fúkať.
 • Čakacia doba na vchodové dvere neumožní zamykať stavbu, ani v nej odložiť materiál.
 • Elektrikár si v stavbe bez okien a dverí nezačne svoju prácu, rovnako s tým bude mať problém aj vodár či kúrenár. Nie je možné spraviť kartóny na strop, pretože v dome je vlhko.
 • Po dodaní okien a dverí už možno špecializovaní odborníci nebudú mať čas na vašu stavbu, pretože sú pracovne vyťažení. Kvôli pár dňom aktívneho premýšľania a konzultácií stratíte mesiace zbytočným čakaním.

Rýchla stavba, menej času v banke

Prvá tranža z úveru sa najčastejšie púšťa po obhliadke stavby domu, ktorý má múry vybudované aspoň do jedného metra. Toto sa pri drevostavbách realizovať nedá, pretože panel sa musí vyrobiť v plnej výške aj šírke.

Keď však donesieme na stavbu hotové panely, vieme váš drevodom dostať už za sedem dní pod strechu a do štádia uzamykateľnosti, čo je podmienka pre druhú tranžu. Krok, ktorý by normálne trval mesiace, máte s nami zvládnutý za týždeň.

Robíme buď dobre, alebo vôbec

Naším cieľom je postaviť zákazníkovi dom, z ktorého bude mať nielen radosť, ale aj úžitok. Ktorý bude fungovať vyvážene v rámci energií, a v ktorom bude mať každá investícia zmysel a opodstatnenie. Výroba kvalitnej drevostavby je naša priorita. Naše obvodové steny majú vždy inštalačný rošt, vďaka ktorému je významne znížené riziko vzniku plesní pod sadrokartónovou konštrukciou. Nie všetky firmy pristupujú k výrobe panelov tak seriózne ako my a rošt vo svojej skladbe používajú. My si na kvalitu však potrpíme. Už pri konzultácii projektu vieme zákazníka upozorniť na to, že rošt chýba a že je potrebné ho doplniť.

Rakúska kvalita na Slovensku

Získali sme certifikát Holzforschung Austria, ktorý nás zaväzuje k tomu, aby sme používali materiály podľa predpísanej normy. Dodržiavanie výrobných procesov, vstupné a výstupné protokoly a kontroly, to všetko robíme v rámci poskytovania najvyššej kvality. Ako jedna z mála firiem môžeme montované domy stavať aj v Rakúsku, alebo pre ne dodávať pripravené panely. Certifikát pre nás predstavuje tiež pravidelné ročné kontroly kvality výroby z Rakúska.

Pustime sa do stavania spoločne!

Ste rozhodnutí pre drevodom, máte pozemok

Rozhodnutie pre drevostavbu je prvým, dôležitým krokom k tomu, aby sa začala naša spolupráca. Samozrejmosťou je vlastníctvo pozemku.

Pozemok už máte? Nestrácajte potom čas a rovno nás kontaktujte!

Kontakt

Máte architekta, ktorý pracuje na štúdii

Štúdia je riešenie možností stavby domu a utriedenie predstavy zákazníka do podoby, z ktorej je jasné, koľko bude mať dom izieb, akú strechu, aké okná, či má terasu, aký je celkový vizuál.

Prečo si architekta treba nájsť?

My v Eden Hause nepripravujeme projekty pre stavebné povolenie. Riešime, či to, čo zákazník chce a architekt naprojektuje je správne, a či to bude stáť. Až po uzavretí zmluvy a získaní stavebného povolenia pracujeme na realizačnom (konštrukčnom) projekte, ktorý potrebujeme pre výrobu panelov a montáž domu. Samozrejme, vieme vám poradiť alebo odporučiť skúseného architekta, ktorý vám projekt domu pripraví.

Prídete do Eden Hausu a poradíme sa

Ak ste si na stavbu vybrali nás, po vypracovaní štúdie sa spolu s vaším architektom stretneme a pozrieme, či netreba na projekte vychytať muchy. Dohodne sa skladba stien a ich výška kvôli prevozu, prípadne usmerníme architekta v záležitostiach, ktoré súvisia so špecifikami drevostavieb.

Prečo tento krok?

Nie každý architekt sa špecializuje na drevostavby. My ako odborníci z oblasti vieme zhodnotiť, či stavba môže stáť, či sú dobre nastavené parametre, statika, či majú steny inštalačný rošt. Odporúčame spraviť tento krok a poradiť sa s nami, ušetríte čas a financie, ktoré by ste museli venovať prípadnej prerábke projektu a opätovnému čakaniu na stavebné povolenie.

Architekt pripraví projekt pre stavebné konanie

Architekt zakomponuje všetky naše pripomienky a pripraví vám projekt pre stavebné povolenie. Ten je pre nás ideálnym výstupom na spracovanie cenovej ponuky. Ak ju schválite, uzavrieme zmluvu, dohodneme termíny a platby.

Počkáte si na stavebné povolenie

Počas čakania na stavebné povolenie neodporúčame zákazníkom, aby na nás tlačili s výrobou panelov a domu. Stavba bez povolenia je protizákonná a v prípade námietok susedov alebo zamietnutia povolenia vás čaká prerábanie projektu. Uhradené a pripravené panely vám budú zbytočné.

Stavebné povolenie je právoplatné

Zavolajte nám a informujte nás, že stavebné povolenie prišlo a je právoplatné. V tomto bode môžeme začať s výrobou panelov, ale aj s výkopovými prácami na stavbe.

Uhradíte zálohu za materiál základov

Po uhradení zálohy za materiál základov sa začne s prácou na základoch. Stavba sa vytýči, spraví sa výkop, kanalizácia, ležaté rozvody, základová doska, všetko v rozsahu zmluvy. Po dokončení základov sa uhrádza zvyšok.

Žiadna platba vás neprekvapí

Jednotlivé platby a ich harmonogram si so zákazníkom dohodneme vopred. Zákazníka platba neprekvapí, bude mať čas sa na ňu pripraviť a všetky informácie dostane riadne spísané v zmluve.

Začneme s výrobou panelov

Už počas výkopových prác začneme s výrobou panelov v našej hale. Opäť je potrebná záloha na materiál, ktorá tvorí minimálne 60% z ceny domu. Pred vývozom domu sa uhradí zvyšná suma za výrobu a materiál domu (panelov).

Stavba je hotová podľa rozsahu zmluvy

Platba za montáž domu sa uhrádza po samotnom zmontovaní hrubej stavby. Práce sa realizujú v rozsahu zmluvy a podľa schváleného harmonogramu.

Kedy budem bývať?

Príklad čakacej doby na montovaný dom od nás. Upozorňujeme, že dodacie doby prác závisia nielen od počasia, ale aj od spolupráce zákazníka a dodávky okien, ktoré sú už súčasťou panelu steny. Štandardne vyrábame panely počas výkopových prác a prác na základovej doske, pričom v tomto období zvykne prísť aj dodávka okien. Montáž panelov sa začne až vtedy, keď je predpoklad stáleho a pekného počasia aspoň na týždeň.

Projekt na 100mbungalov

1
mesiac

Zameranie, vytýčenie, výkop, ležaté rozvody, základy

5
dní

Výroba panelov na dom v skladbe podľa dohody

7
dní

Montáž panelov a strechy pod fóliu

3
mesiace

Všetky ostatné stavebné práce až do štádia holodomu

Kedy si môžem vybrať kuchynskú linku, objednať obklady, nábytky?

Odporúčame počkať do dokončenia štádia holodomu, a počas obdobia stavby domu venovať čas obhliadke štúdií, listovaniu katalógov alebo hľadaniu nápadov. S kúpou konkrétneho vybavenia radšej počkajte, pretože niekedy aj milimeter navyše spraví veľa. Prípadne sa poraďte s nami, aby ste predišli zbytočnej kúpe či problémom.

Výber z našej ponuky typových domov

3B

3A

2B

2A

1D

1C

1B

1A+

1A