Presná výroba krovov na CNC stroji

Možnosť dopravy a montáže na stavbe

Na základe dodaných podkladov od zákazníka vieme vyrobiť konštrukciu krovu, doviesť ju na stavbu a zmontovať. Výroba krovu pomocou CNC stroja vopred v hale uľahčí prácu tesárom pri jeho montovaní a zároveň eliminuje rozmerové nepresnosti.

Postup pri výrobe krovu

Podklady donesie zákazník

Aby sme mohli spracovať výkresovú a výrobnú dokumentáciu, potrebujeme všetky dostupné plány od zákazníka: pôdorysy, rezy, výkaz výmer, realizačnú statiku, špecifikáciu jednotlivých materiálov. Ideálne vo forme DWG, resp. DXF súborov, minimálne však v PDF. Potrebujeme aj zameranie skutkového stavu a fotky.

Potrebujete krov čo najskôr? Nestrácajte potom čas a rovno nás kontaktujte!

Kontakt

Obhliadka staveniska je možná

V prípade atypickej alebo zložitejšej stavby poskytujeme aj obhliadky staveniska, aby sme projekt vedeli čo najpresnejšie spracovať.

3D model vidíte vopred

V profesionálnom CAD/CAM softvéri od firmy Dietrich’s vytvoríme na základe podkladov 3D model konštrukcie. Zákazník získa lepšiu predstavu o finálnej podobe.

Vychytáme nedostatky

Ak nájdeme v projekte chyby, počas konštruovania modelu ich odstránime, opravíme. Všetky zmeny a detaily vždy riešime so zákazníkom, nikdy nie sami.

Odsúhlasenie ceny

Po odsúhlasení ceny a finálnej podoby krovu rozkreslíme konštrukciu, spravíme výpis materiálu, objednáme rezivo a odošleme potrebné dáta do výroby.

Presnosť vďaka CNC

CNC obrábací stroj zaručí vysokú rozmerovú presnosť, a predstavuje rýchlu možnosť zhotovenia krovu. S presne narezaným krovom sa na stavbe lepšie pracuje. Urýchli sa aj čas zhotovenia krovu na mieste, pretože netreba robiť žiadne úpravy prvkov krovu.

Výroba, dovoz aj montáž

Okrem výroby, dovozu a montáže krovu ponúkame aj výkopové a betonážne práce realizované sesterskou spoločnosťou Kreditstav a.s., či možnosť montáže hydroizolácie, klampiarskych výrobkov alebo pokladanie krytiny.

Mám záujem o výrobu krovu

Čo všetko ponúkame

Zameranie

Projektový návrh

Statické posúdenie

Kompletná projektová dokumentácia

Kusovník prvkov

Výmery strešných plôch

Možnosť dodania vlastného materiálu

Opracovanie na CNC

Povrchová úprava

Dodanie materiálu

Dodanie spojovacieho materiálu

Montážne plány