Prefabrikované panely

Vďaka našej technológii a zavedeným postupom sme schopný vyrobiť prefabrikované panelové dielce v takmer akejkoľvek skladbe

Systém riadenia a logistiky, ktorý používame nám dovoľuje v prípade nutnosti zaradiť Váš projekt na prvé miesto vo výrobnom pláne.

Náš výrobný program a kapacity sú koncipované tak aby sme dokázali vyjsť v ústrety nie len Vám ako koncovým zákazníkom, ale aj dodávateľom montovaných domov a tesárskych konštrukcií. Vďaka našej technológii a zavedeným postupom sme schopný vyrobiť prefabrikované panelové dielce v takmer akejkoľvek skladbe, ktorá sa dnes na trhu používa.

V rámci dohodnutého rozsahu Vám vieme dodať prefabrikované konštrukčné prvky v rôznom štádiu dokončenia. Od na mieru narezaných prvkov zabalených po jednotlivých stenách resp. konštrukčných celkoch, cez jednostranne opláštené panely až po finálny panelový výrobok osadený výplňami stavebných otvorov s prípravou pre rozvody elektrických inštalácií s osadenými krabičkami a rozvodov vedenia vody a kanalizácie.

Výhody prefabrikácie

Nižšie náklady na obslužné činnosti

Kratší čas na výstavbu

Jednoduchšia kontrola kvality

Produkcia menšieho objemu odpadu

Ako prebieha výroba prefabrikovaných panelov