Nízkoenergetické drevodomy

Ponúkame Vám kompletnú výrobu a montáž nízkoenergetických a pasívnych konštrukcií drevodomov, navrhnutých z kvalitných certifikovaných materiálov a vyrobené s vysokou kvalitou a presnosťou.

V súčasnosti drevostavby ponúkajú štandardy, ktoré sú nadčasové a to ako z hľadiska architektonického riešenia, tak z hľadiska technického riešenia stavby.

Ponúkame Vám nízkoenergetické a pasívne riešenia konštrukcie drevodomov. Naša výroba nie je limitovaná konkrétnou skladbou stien. V tomto smere sme pre Vás, ako pre stavebníka, ideálna voľba nakoľko vieme vyrobiť rôzne skladby – nízkoenergetické, pasívne, difúzne otvorené aj uzavreté. Výrobu panelov realizujeme v rôznych stupňoch prefabrikácie, od holého jednostranne oplášteného panelu až po kompletnú stenu s osadenými oknami, roletami, žalúziami, prípravou na vodu, kanalizáciu, klimatizáciu, elektroinštalácie a exteriérovú omietku.

Na výrobu nízkoenergetických drevostavieb používame len materiály od renomovaných výrobcov. Vstupná kontrola používaných materiálov a dodržiavaná technológia výroby Vám poskytujú istotu v stabilnej kvality výroby vrátane riešení všetkých detailov. Všetky výrobné procesy robia odborne školený pracovníci.

Podľa výrobnej dokumentácie vyrobíme všetky stavebné dielce – obvodové panely, priečky, stropné panely a strešnú konštrukciu. Celá výroba prebieha celoročne v temperovanej výrobnej hale, takže sú odstránené nežiadúce poveternostné vplyvy, čím nie je ovplyvnená kvalita a životnosť panelov a stavby ako celku. Všetky časti sú zhotovené s vysokou presnosťou aby následná montáž prebehla hladko, rýchlo a bez komplikácií.

Panely sú dopravené na miesto stavby zaplachtovanými kamiónovými návesmi, ktoré sú prispôsobené pre transport prefabrikovaných dielcov tak aby boli chránené proti poveternostným vplyvom po celú dobu prepravy až po čas montáže na mieste stavby.

Výhody drevostavieb

Suchá výstavba

Vďaka suchým stavebným procesom je možné väčšinu prác vykonávať po celý rok a nie sú viazané na priaznivé teploty.

Rýchlosť výstavby

Najvýraznejší rozdiel oproti murovaným stavbám je rýchlosť výstavby, vďaka čomu sú nároky na vybavenie staveniska a zaťaženie okolia pri výstavbe minimálne – samozrejme závisí ma zvolenej technológií, dobrom plánovaní a požiadavkách.

Väčší užitkový priestor

Steny drevostavby majú pri rovnakých tepelno-technických parametroch menšiu hrúbku ako murované stavby, čo znamená viacej úžitkovej plochy pre bývanie pri rovnakých pôdorysných rozmeroch.

Ekologické bývanie

Drevostavby sú šetrné nie len k jej užívateľom ale aj k životnému prostrediu. Drevo je prírodný a plne obnoviteľný materiál ktorý má zápornú bilanciu CO2 v celoživotnom cykle budovy.

Zdravé a komfortné bývanie

Montáž konštrukcie vyrobenej na CNC linke je ako skladačka. Priamo na stavbu sú dovezené balíky, v ktorých sú očíslované jednotlivé prvky a montážny plán kde je vyznačená presná pozícia prvkov.

Výborné izolačné vlastnosti

Veľkou výhodou je že CNC linka dokáže vyhotoviť klasické tesárske spoje, ktoré sú dlhodobo preverene časom. Vznikajú tak krásne tradičné spoje, ktoré pôsobia veľmi estetický. Takto vyrobené prvky sú obzvlášť vhodné pri priznaných konštrukciách.

Ponuka projektov

3B

3A

2B

2A

1D

1C

1B

1A+

1A

Ako prebieha výroba nízkoenergetických domov