Krovy

Výroba krovu prebieha vo výrobnej hale na CNC obrábacom stroji, ktorý materiál opracuje rýchlo s vysokou presnosťou a na stavbe sa tak skráti čas montáže krovu.

Klasická konštrukcia krovu je vyrábaná až na stavbe, dĺžka výroby a montáže krovu hlavne závisí od skúsenosti, remeselnej zručnosti, technického vybavenia konkrétneho tesára a v neposlednom rade od počasia.

Preto je vhodné výrobu krovu presunúť do výrobnej haly a pripraviť dopredu s vysokou presnosťou opracovania na CNC. Na stavbe sa tak výrazne skráti čas montáže krovu a dosiahne sa vysoká presnosť zostavenia krovu.

Krovy spracovávame a navrhujeme v profesionálnom CAD/CAM softvéri od firmy Dietrich’s. Na základe dodaných podkladov je vytvorený 3D model konštrukcie. Ak sú v projekte nedostatky, chyby a podobne, sú behom konštruovania v 3D odstránené a doplnené. Samotná výroba krovu prebieha na CNC obrábacom stroji. Výhodou tohto riešenia je presnosť, vysoká úroveň remeselného spracovania a rýchlosť realizácie priamo na stavbe.

Pre spracovanie výkresovej a výrobnej dokumentácie krovu je nutné poslať všetky dostupné plány od projektanta najlepšie v elektronické forme (DWG alebo DXF) a pokiaľ je to možné zameranie skutkového stavu stavby prípadne aj s fotkami. Pri zložitejších a atypických stavbách je nutné spraviť obhliadku staveniska. Potom je spracovaná cenová ponuka, po jej odsúhlasení rozkreslíme konštrukciu, stanovíme konečnú cenu, pripravíme výrobnú a montážnu dokumentáciu a výpis jednotlivých materiálov pre objednávky. Následne sa spracujú dáta pre tesárske CNC obrábacie centrum a pristúpime k samotnej výrobe.

Potom krov dopravíme na miesto stavby a pokiaľ je súčasťou objednávky montáž, krov zhotovíme. Okrem montáže samotného krovu Vám vieme ponúknuť aj montáž klampiarskych výrobkov, strešných okien, tepelnej izolácií, poistných hydroizolácii a pokladanie krytiny.

Po odsúhlasení konečnej ceny, dokončenia finálnej podoby krovu v 3D, objednania reziva a odoslaní dát do výroby nie je možné robiť zmeny či úpravy bez toho aby sa dotkli konečnej ceny, časového posunu a dodávky ako celku. Behom celého obdobia príprav sa snažíme všetky detaily riešiť spolu s investorom, aby sa podobným situáciám predišlo. Čas potrebný k dokončeniu zmien poprípade úprave 3D modelu je v takejto situácii prispôsobený iným zákazkám , ktoré sa v tej dobe spracovávajú a v neposlednom rade aj k najbližšiemu možnému voľnému termínu na výrobnej linke.

Výhody CNC liniek

Značná úspora času

Výhodou CNC liniek je jednoznačná úspora času. CNC linka dokáže pripraviť konštrukciu za zlomok času, ktorý by potreboval zručný tesár.

Jednoduchšia a rýchlejšia montáž

Finálna celková montáž konštrukcie prebieha jednoduchšie. Tím, že je väčšina úkonov dopredu dôkladne premyslená a pripravená už vo výrobe, je celý proces rýchly, presný a maximálne produktívny.

Vysoká rozmerová presnosť

CNC linky dokážu materiál na konštrukciu opracovať s vysokou presnosťou a úrovňou celkového remeselného spracovania.

Odstránenie nedostatkov počas navrhovania

Počas projektovania konštrukcie v 3D priestore je možné odhaliť a zároveň odstrániť možné chyby či nepresnosti návrhu.

Krov ako lego

Montáž konštrukcie vyrobenej na CNC linke je ako skladačka. Priamo na stavbu sú dovezené balíky, v ktorých sú očíslované jednotlivé prvky a montážny plán kde je vyznačená presná pozícia prvkov.

Klasické tesárske spoje

Veľkou výhodou je že CNC linka dokáže vyhotoviť klasické tesárske spoje, ktoré sú dlhodobo preverene časom. Vznikajú tak krásne tradičné spoje, ktoré pôsobia veľmi estetický. Takto vyrobené prvky sú obzvlášť vhodné pri priznaných konštrukciách.

Čo všetko ponúkame

Zameranie

Projektový návrh

Statické posúdenie

Kompletnú projektovú dokumentáciu

Kusovník prvkov

Dodanie materiálu

Opracovanie na CNC

Povrchovú úpravu

Dodanie spojovacieho materiálu

Montážne plány

Výmery strešných plôch

Možnosť dodania si vlastného materiálu

Ako prebieha výroba krovov